0919.142.143

 | 

+9 Chương Trình Học Trong Lớp Giải Phẫu Học Ứng Dụng Trong Xoa Bóp

Giáo viên phụ trách: Phó Giáo sư – Tiến sỹ – Bác sỹ: Bùi Quốc Thắng Thạc sỹ – Bác sỹ: Hồ Nguyễn Anh Tuấn Chương Trình Học Cụ Thể Của Lớp Giải Phẫu Học Ứng Dụng Trong Xoa Bóp 1. Tế bào và mô: + Cấu trúc tế bào. Chức năng tế bào, sự […]

Đọc tiếp bài viết